Οδηγίες προς τους Λογιστές: Έλεγχος από την αστυνομία και την ΓΓΔΕ σε φορολογικούς μηχανισμούς- ταμειακές μηχανές, τι πρέπει να προσέξετε

Όλοι έχουμε ξεχάσει το ΦΕΚ 3513/31/12/2012 που αναφέρει:

 1. Την δημιουργία των αρχείων e.txt d.dtx και s.txt 
 2. Την ηλεκτρονική τους αποστολή προς την ΓΓΠΣ 

Το θέμα ξεχάστηκε αλλά το νόμος  ισχύει 

Οι κατασκευαστές των φορολογικών έδιναν οδηγίες να γεμίζει το e.txt με μηδενικά ποσά, οι λογιστές δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει και πίστευαν ότι θα καταργηθεί η αποστολή και η εφορία και λοιποί φορείς εκπαιδεύονται να κάνουν ελέγχους. 

Την 19/02/2016 η Γ.Γ.Π.Σ έδωσε οδηγία που σε γενικές γραμμές αναφέρει ότι όσοι φορολογικοί μηχανισμοί δεν δημιουργούν το αρχείο e.txt με τα ποσά και τα στοιχεία που αναφέρουν οι αποδείξεις λιανικής το οποίο θα πρέπει να συμφωνεί με το παλαιό a.txt θα θεωρούντε μη σύνομοι και θα ανακελέιτε η άδεια καταλληλοτητάς τους. Η οδηγία που μπορείτε να βρείτε εδώ  που ανακοινώθηκε σε γνωστά site πληροφόρησης. 

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας ζητά κοπέλα για την παρακάτω θέση εργασίας:

Στέλεχος για τον  συντονισμό του τμήματος  της υποστήριξης, ανανέωσης συμβάσεων και πωλήσεων επιχειρησιακού λογισμικού

 

 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Οικονομικής Σχολής της Ελλάδος (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) λογιστικής κατεύθυνσης
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 – 6 χρόνια σε Λογιστήριο
 • Η καλή γνώση του προγράμματος Atlantis
 • Άριστη γνώση χειρισμού C.R.M
 • Γνώσεις στο digital marketing 
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS Office-Excel, Word).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και  Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Πνεύμα συνεργασίας, εμπιστευτικότητας, ευχάριστη προσωπικότητα, εμφανίσιμη, συνέπεια, επαγγελματισμός, οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια,

Κύριες Αρμοδιότητες: 

Διαβάστε περισσότερα

Διπλογραφικά Ε.Λ.Π ή Ε.Λ.Σ. Ή να διατηρήσω τα απλογραφικά ?

'Έπειτα από πολλά αιτήματα που είχαμε από λογιστικά γραφεία, η ομάδα έργου i-spirit, πρόσθεσε την λειτουργία δημιουργίας λογιστικών άρθρων πωλήσεων για τα διπλογραφικά βιβλία.

Η νέα αυτή λειτουργία είναι διαθέσιμη από την έκδοση 1.03.15 

Η δημιουργία άρθρων γίνεται με 5 απλά βήματα, από οποιονδήποτε χειριστή, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες λογιστικές γνώσεις. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα λογιστικά άρθρα μπορούν να δημιουργηθούν και σύμφωνα με το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο αλλά και σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Τα απλογραφικά βιβλία υποστηρίζονται από την αρχική έκδοση της εφαρμογής i-spirit, την 1.00 

Με αυτήν την νέα λειτουργικότητα, τα λογιστικά γραφεία που έχουν πελάτες που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit, έχουν το πλεονέκτημα να «εισάγουν» ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα λογιστικής που χρησιμοποιούν τα λογιστικά άρθρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία για την αλλαγή ΦΠΑ για την μηχανογραφική τους υποδομή και τις ταμειακές μηχανές.

Όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν λογισμικό εμπορικής διαχείρισης ή ταμειακή μηχανή θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεων και «τινάξουν την μηχανογράφησή  και τα λογιστικά τους στον αέρα»

Τι δεν πρέπει να κάνετε :

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική τιμολόγηση σε 4 λεπτά

www.i-spirit.gr

Χρειάζονται μόνο 4 λεπτά και 149€* κόστος για να μηχανογραφηθείτε.

Εκδώστε τα παραστατικά σας ηλεκτρονικά το 2016, με την οικονομική και εμπορική διαχείριση i-spirit. 

Οργανώστε τα οικονομικά σας και τον χρόνο σας με το καινοτόμο λογισμικό.

 

*Πλέον Φ.Π.Α 

Διαβάστε περισσότερα