Ειδική προσφορά:

  • Αρχική τιμή άδειας χρήσης. (Περιλαμβάνει εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αναβαθμίσεις και καθολική υποστήριξη για ένα έτος)
  • Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (λιανικών συναλλαγών - τιμολογίων - δελτίων - πιστωτικών)
  • Ηλεκτρονική ταχυδρόμηση των παραστατικών πωλήσεων χωρίς τη χρήση outlook (απαιτεί μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο)
  • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σε συσκευή (εξωτερικό δίσκο) ή στο προσωπικό σας χώρο στο internet
  • Διαχείριση πελατών, εισπράξεων καρτέλες υπόλοιπα, mini CRM, πωλητές
  • Στατιστικές, πωλήσεων - ειδών - δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων και εξαγωγή σε excel
  • Διαχείριση τεσσάρων διαφορετικών ημερολογίων
  • Ειδική αποστολή πωλήσεων σε λογιστικά προγράμματα και Γ.Γ.Π.Σ. Αποστολή Μ.Υ.Φ πωλήσεων, αποθήκευση xml-Κατάσταση βιβλίου εσόδων απλογραφικών ή διπλογραφικών (άρθρα λογιστικής) σε Ε.Λ.Γ.Σ και σε Ε.Λ.Π.
  • Σύνδεση με P.O.S μηχάνημα είσπραξης πιστωτικών καρτών 

Δωρεάν δοκιμή 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Δείτε το video