Παρατείνεται έως τον Δεκέμβριο του 2023 η κυκλοφορία της δεύτερης βελτιωμένης έκδοσης του βιβλίου « Ηλεκτρονικά βιβλία - Λογιστής και Επιχείρηση, Η έναρξη λειτουργίας της myDATA (2η έκδοση)  »


Μερικά (από τα ανακοινώσιμα προς το παρόν) που θα περιλαμβάνει το βιβλίο είναι:
  • H Α1090 κωδικοποιημένη με τις Οι αποφάσεις με χρονολογική σειρά, που τροποποιούν την Α.1138/12.06.2020 με τις Α.1227/09.10.2020 Α.1300/29.12.2020 Α.1054/18.03.2021 Α.1156/30.06.2021 Α.1090/05.07.2022 Α.1188/30.12.2022 Α.1023/ 2023
  • Πρακτικά παραδείγματα εγγραφών και τεχνικών στην myDATA με ψηφιακό αρχείο
  • Φ.Η.Μ. Pos και myDATA τι θα κάνει ο λογιστής και τι πρέπει να προσέξει η επιχείρηση
  • Προσυμπληρωμένες δηλωτικές υποχρεώσεις. Όλες οι συμβουλές για τον Λογιστής και την Επιχείρηση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από διασταυρώσεις και μελλοντικούς ελέγχους που σχετίζονται με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις.
Και άλλα πολλά που θα ανακοινωθούν στην επίσημη παρουσίαση του Βιβλίου.
Το κόστος για την Προ παραγγελία είναι 75€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της παράδοσης.
Για την παράδοση θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας (δώρο το ψηφιακό αρχείο εγγραφών )

Συγγραφείς :
Μιχάλης  Πόλυγγερ 
Πρόεδρος Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Λογιστής Α τάξης Μέλος της Επιτροπής myDATA του ΟΕΕ

Νικόλαος Σπυρόπουλος
Πρόεδρος της i-spirit και της Accounting  Software 
Προγραμματιστής & Αναλυτής,  Συμμετοχή σε κλαδικές άτυπες ομάδες εργασίας  myDATA με την Α.Α.Δ.Ε  

Πολιτική επιστροφών

Φόρμα Παραγγελίας