Για τις τελικές διευκρινήσεις της Α1090, των Φ.Η.Μ. και των Ποινολογίων, παρατείνεται έως τον Δεκέμβριο του 2022 η κυκλοφορία της δεύτερης βελτιωμένης έκδοσης του βιβλίου « Ηλεκτρονικά βιβλία - Λογιστής και Επιχείρηση, Η έναρξη λειτουργίας της myDATA (2η έκδοση)  »
  • Προ παραγγελία με 75€  Για την παράδοση θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
'Εχει προστεθεί πλούσια ύλη για την αντιμετώπιση των πωλήσεων σε ιδιώτες εξωτερικού ( E.E και τρίτων χωρών OSS και myDATA ) τους ΦΗΜ και την σχέση esend και myDATA, τις διορθώσεις και τις διασταυρώσεις και πολλά άλλα μη ανακοινώσιμα προς το παρόν που θα σας μεταφέρουν στην νέα κανονικότητα με ασφάλεια. 
Σε λίγες ημέρες θα γίνει διαδικτυακή εκδήλωση για την ανακοίνωσή του βιβλίου και του περιεχόμενου και συζήτηση με συναδέλφους λογιστές, για την οποία θα σας έρθει προσωπική πρόσκληση ηλεκτρονικά.

Συγγραφείς :
Μιχάλης  Πόλυγγερ 
Πρόεδρος Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Λογιστής Α τάξης Μέλος της Επιτροπής myDATA του ΟΕΕ

Νικόλαος Σπυρόπουλος
Πρόεδρος της i-spirit και της Accounting  Software 
Προγραμματιστής & Αναλυτής,  Συμμετοχή σε κλαδικές άτυπες ομάδες εργασίας  myDATA με την Α.Α.Δ.Ε  

Πολιτική επιστροφών

Φόρμα Παραγγελίας