Τα ορόσημα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα σε όλες τις επιχειρήσεις:

1/1/2019 θα εφαρμοστεί το μέτρο σταδιακά στις επιχειρήσεις με απλογραφικά και διπλογραφικά. Δείτε το άρθρο εδώ...
18/04/2019 το Δημόσιο θα δέχεται και θα εξοφλεί μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια (εφαρμογή οδηγίας της Ε.Ε ν/2014/55/ΕΕ).
Χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που συναλλάσσονται με το δημόσιο θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Δείτε το άρθρο εδώ...

31/12/2019. Καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλα τα Α.Φ.Μ. Με το μέτρο έρχεται και η απαλλαγή από τις  Μ.Υ.Φ. 
Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο διευκρινίζουμε ότι δεν είναι η αποστολή ενός P.D.F.
Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι η δημιουργία ενός δομημένου παραστατικού που θα μπορεί να εισαχθεί σε οποιαδήποτε λογιστική διαχείριση. 
Δείτε την ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε εδώ...

Η accounting software σας προτείνει λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις :