H Accounting Software είναι επίσημα μεταπωλητής των κορυφαίων προιόντων λογισμικού διαχείρισης λογιστικών γραφέιων της Prosvasiw και συγκεκριμένα της P.B.S (Prosvasis Business Suite) 

Η πλατφόρμα δίνει την καλύτερη λύση στα λογιστικά γραφεία και έπειτα από την οριστική συμφωνία με την Sοftone συνεργάζεται με τις πλατφόρμες Softone και Unisoft για την άντληση των δεδομένων των πελατών. 

Η Business Suite περιλαμβάνει 

 Tιμοκατάλογος Prosvasis P.B.S (Prosvasis Business Suite)

PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το πρόγραμμα με το οποίο συντάσσονται ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, εταιρειών και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων

Τι προσφέρει στους πελάτες μας

 

 • Την γρήγορη, εύκολη και ακριβή συμπλήρωση όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Φ.Ε.Ν.Π. (‘Εντυπο Ν), Ε9, Ε16, Α21, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, Ανάλωση Κεφαλαίου, Κατάσταση Είσπραξης Κερδών
 • Τον άμεσο συγχρονισμό με τα δεδομένα που διατηρεί η ΓΓΠΣ για τους φορολογούμενους Έντυπο Ε1, καθώς και αυτόματη ενημέρωση από περιουσιολόγιο TAXIS των Εντύπων Ε2 και Ε9
 • Νέο σχεδιασμένο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου με αυτόματη ενημέρωση από τις υποβληθείσες δηλώσεις στο TAXIS για όσα χρόνια πίσω επιθυμούν
 • Ενσωμάτωση εντύπων ΑΑΓΗΣ και ΕΦΑ για υπολογισμό αντικειμενικής αξίας αγροτεμαχίων
 • Μαζική δημιουργία δηλώσεων ανάλογα με το πελατολόγιό τους και τις περυσινές καταχωρημένες αντίστοιχες δηλώσεις τους
 • Διατηρεί μόνιμο και σταθερό αρχείο των φορολογούμενων και όλων των εντύπων που έχουν υποβληθεί γι’αυτούς ανά έτος
 • Αναβαθμίσεις λειτουργικότητας (updates & upgrades) χωρίς χρονικό περιορισμό λειτουργίας, για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος
 • Αυτόματη σύνδεση και υποβολή των εντύπων στο TAXIS με το πάτημα ενός κουμπιού
 • Πραγματικά κατανοητό και εύχρηστο πρόγραμμα - εργαλείο για κάθε λογιστή. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο εκμάθησης
 • Ενημερώνεται αυτόματα από τα προγράμματα PROS (Έσοδα - Έξοδα), Accounting (Γενική Λογιστική) και PAYCHECK (Μισθοδοσία) της PROSVASIS, όπως και από τα προγράμματα «Δηλώσεις» προηγούμενων ετών

PBS ΕΝΤΥΠΑ

Το πρόγραμμα έντυπα διαχειρίζεται όλα τα έντυπα που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.

Ειδικότερα το πρόγραμμα "Έντυπα" διαθέτει

 • Online έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ/VIES, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, προβολή μεταβολή στοιχείων TAXIS, Προβολή δηλώσεων TAXIS, Μεταβολή στοιχείων ΙΚΑ.
 • Δικό του εργαλείο πλοήγησης ιστοσελίδων, το οποίο σας πηγαίνει στο anazitisis.net και στο Prosvasis.com για την άμεση ενημέρωσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε και δική μας αρχική σελίδα
 • Διαχείριση φορολογουμένων, λογιστών και επαγγελμάτων.
 • Όλους τους ΚΑΔ, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης.
 • Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων (Word, Excel, εικόνες κ.λπ.), όπου και να βρίσκονται αυτά στο δίκτυο.
 • Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σκαναρισμένα έντυπα (π.χ. παλιά Ε1).
 • Πλήρη λίστα των ΔΟΥ όλης της χώρας.
 • Εισαγωγή δεδομένων - σταθερών στοιχείων από τα προγράμματα Calculus και Δηλώσεις της Prosvasis ΑΕΒΕ.
 • Πλήρη παραμετροποίηση των οθονών επιλογής της εφαρμογής. Επίσης όλες οι οθόνες επιλογής μπορούν να εκτυπωθούν, να αποσταλούν μέσω email αλλά και να γίνουν εξαγωγή σε αρχεία Excel, Word, Pdf κ.λπ.
 • Δυνατότητα επιλογής θέματος εμφάνισης της εφαρμογής.
 • Επίσης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης κάθε εγγράφου που εμείς θέλουμε κάτω από κάθε φορολογούμενο, έντυπο, ή Λογιστικό γραφείο.

Στο πρόγραμμα PBS - ΕΝΤΥΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω έντυπα με την δυνατότητα αποστολής μέσω internet για όσα απο αυτά ισχύει:

Α. ΜΗΤΡΩΟΥ Ηλεκτρονική αποστολή
Μ0 Αίτηση
Μ1 Απόδοση ΑΦΜ/Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων
Μ2 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών Φυσικού προσώπου
Μ3 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών μη Φυσικού προσώπου
Μ4 Διακοπή εργασιών
Μ5 Υπο ίδρυση εταιρεία
Μ6 Δραστηριότητες επιχείρησης
Μ7 Σχέσεις φορολογουμένων
Μ8 Μέλη μη φυσικού προσώπου
Μ9 Στοιχεία Έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης
Μ10 Εγκατάσταση Εσωτερικού
Μ11 Εγκατάσταση Εξωτερικού
Μ12 Πωλήσεις από Απόσταση
Μ13 Απενεργοποίηση ΑΦΜ
Π Αίτηση
Β. Κ.Φ.Α.Σ. Ηλεκτρονική αποστολή
Β1 Θεώρηση /Ακύρωση / Απώλεια Βιβλίων και Στπιχείων, Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις
Β2 Έναρξη/Μεταβολή/Παύση Λειτιυργίας Φ.Τ.Μ.
Δ10 Κατάσταση προς Έκδοση Αθεώρητων Φορολογικών Στοιχείων
Δ12 Έντυπο Υποβολής Γνωστοποιήσεων Επιτηδευματιών
Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Ηλεκτρονική αποστολή
Δ2 Αίτηση ρύθμισης/Διευκόλυνσης
Δ. Ι.Κ.Α Ηλεκτρονική αποστολή
  Απογραφή Εργοδότη
  Απογραφή Εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)
  Μεταβολή στποιχείων εργοδότη
  Μεταβολή στποιχείων εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)
  Απογραφή Ασφαλισμένου
  Μεταβολή Ασφαλισμένου
  Απογραφή Οικοδομοτεχνικού Έργου
  Μεταβολή Οικοδομοτεχνικού Έργου
  Βεβαίωση μη οφειλής
  Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
  Αίτηση Θεραπείας - Ένσταση
  Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
Ε. Ο.Α.Ε.Ε. Ηλεκτρονική αποστολή
  Αίτηση Γενικής Χρήσης
  Αίτηση Διαγραφής απο τα Μητρώα Ασφαλισμένων
  Αίτηση Επανεγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων
  Βεβαιωση αποδοχών συνταξιούχων ΟΑΕΕ 2014
Ζ. Ο.Γ.Α. Ηλεκτρονική αποστολή
Α1 Δελτίο απογραφής εργοδότη
Α2 Ατομική βεβαίωση απασχόλησης
  Δελτίο απογραφής ασφαλισμένου
  Προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μετακλητό αλλοδαπό
  Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων 2014
  Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση 2012-2013-2014
Η. ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ηλεκτρονική αποστολή
  Υπολογισμός Υπεραξίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές)
  Υπολογισμός Υπεραξίας (Ε.Π.Ε.)
  Υπολογισμός Υπεραξίας (Α.Ε.)
  Υπολογισμός Υπεραξίας (Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών)
Θ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Ηλεκτρονική αποστολή
  Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Αποζημιώσεων
  Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Κινητών Αξιών
  Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου
  Φόρος Εργολάβων Ε.Λ.Γ.Α.
  Φόρος Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
  Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Ε.Π.Ε.
  Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου από τόκους
  Εισφορά υπέρ Ε.Ο.Φ.
Ι. Φ.Μ.Υ. Ηλεκτρονική αποστολή
  Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7 (2013)
  Φ.Μ.Υ. (2010)
  Φ.Μ.Υ. - Εμπορικές
  Φ.Μ.Υ. - Μισθωτές
  Φ.Μ.Υ. - Ελευθέρια
  Φ.Μ.Υ. - Λοιπά
  Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7
  Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. 2014
  Φόρος Αρχιτεκτόνων 2014
  Φόρος Εργολάβων 2014
  Οριστική Δήλωση Ε20
  Οριστική Δήλωση Ε21
Κ. Σ.Ε.Π.Ε - Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτρονική αποστολή
  Βιβλίο υπερωριών
Ε3 Αναγγελία πρόσληψης
Ε4 Πίνακας προσωπικού
Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού
Ε6 Καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση
Ε6 Καταγγελία σύμβασης χωρίς προειδοποίηση
Ε7 Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
Ε8 Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
Ε9 Σύμβαση εργασίας
Ε10 Επιχειρισιακή συλλογική σύμβαση εργασίας
Λ. ΛΟΙΠΑ Ηλεκτρονική αποστολή
  Ενδοομιλικές συναλλαγές
  Δήλωση καταβολής φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου
  Κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990
  Μισθωτήρια
  Απόδοση ειδικού φόρου πολυτελείας
  Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης
Φ6 Επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών
  Κατάσταση δηλώσεων Φ6
  Υπεύθυνη δήλωση
Α9 Αίτηση αποδεικτικού ενημερώτητας
  Φόρος επισφαλών πελατών
  Φόρος υπεραξίας Ν.2065/1992
  Επιστροφή Φ.Π.Α.
  Εισφορά δακοκτονίας
 

Κατάσταση στοιχείων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

   

BS ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

    

 

PBS ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Επίσης μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε παραπάνω από 100 υπηρεσίες (με την βοήθεια των κωδικών που καταχωρείτε στην καρτέλα φορολογούμενου) . Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες στον κατάλογο που ακολουθεί
TAXIS
  Προβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
  Προβολή δηλώσεων TAXIS
Α21 Προβολή και εκτύπωση στοιχείων υπολογισμού
  Προβολη Ε9 - Εκκαθαριστικού Φ.Α.Π.
  Δηλώσεις Ε7
  Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 2014
  Κοινωνικό μέρισμα / Ψηφιακή Αλλυλεγγύη / Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
  Φορολογική ενημερότητα: Επιχειρήσεων και Φυσικών προσώπων
  Ειδοποιήσεις - Ενημερώσεις: Ενημέρωση Εκκαθάρισης/ Ειδοποιήσεις πληρωμής, Επιστροφής φόρου / Προσωποποιημενη πληροφόρηση, Φορολογικό ημερολόγιο
  Χρήστες: Εγγραφή Χρήστη/ Μεταβολή στοιχείων / Επανεγγραφή /Έλεγχος παραλαβής κλειδαρίθμου / Ενεργοποίηση κέιδαρίθμου / Ορισμός νέου κωδικού / Δήλωση ακατάσχετου Λογαριασμού
  Αίτηση ρύθμισης
  Λειτουργία ανάκτησης στοιχείων TAXIS
  Ήφαιστος - ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
  Βεβαίωση μισθωτών - συνταξιούχων απο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους
  Δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β
Σ.Ε.Π.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ.
  Προβολή πίνακα προσωπικού
  Προβολή αναγγελιών
 
Προβολή αιτήσεων - αναγγελιών υπερωριών
  ΟΑΕΔ - Πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ
  ΟΑΕΔ - Είσοδος στις Υπηρεσίες
ΟΠΕΚΕΠΕ
  Βεβαίωση εγγραφής ΜΑΑΕ και κατακύριο επάγγελμα αγρότη
  Βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης
  Συνοπτική αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
  Δικαιούχοι επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
  Διαδικτυακή ενημέρωση αγροτών για πληρωμή
ΛΟΙΠΑ
  e - Παράβολο
  Έλεγχος εγκυρότητας Α.Φ.Μ - VIES
  Αναζήτηση ΦΕΚ
  Είσοδος στο ΕΡΜΗΣ
  Εισόδος στην στατιστική υπηρεσία
  Είσοδος στο οικονομικό επιμελητήριο
  Είσοδος στο ΕΛΓΑ
  Κτηματολόγιο : Εγγραφή χρήστη / Είσοδος χρήστη
  ΗΔΙΚΑ : Αναζήτηση ΑΜΚΑ / Σύνδεση με ΑΤΛΑΣ
 
 
ΓΕΜΗ
  Νέα αίτηση /αναζήτηση πιστοποιητικών
  Ιστορικό πληρωμών
  Αυτοαπογραφή
  Δημοσιότητα
Ι.Κ.Α.
 
Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους : Ατομικός Λογαριασμός ασφάλισης / Βεβαίωση συντάξεων /
Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων / Λογαριασμός Ασφ.Απασχ. / Ασφ.Ικανότητα
  Σύνταξη Ασφαλισμένου : Υποβολή αίτησης / πορεία αίτησης
  Υπηρεσίες προς εργοδότη : ΑΠΔ / Αίτηση ρύθμισης οφειλών / Ενημερότητα / Μεταβολή στοιχείων
 
Υπηρεσίες προς οφειλέτες : Ηλεκτρονική ενημέρωση / Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης / πίνακας χρεών /
Ηλεκτρονική κάρτα οφειλέτη / Ρύθμιση οφειλών
  Πιστοποίηση ασφαλισμένου: Εγγραφή / Επανεγγραφή / Ενεργοποίηση / Απώλεια συνθηματικού
Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία
ΟΓΑ
  Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
  Βεβαίωση συντάξεων
  Βεβαίωση καταβολής εισφορών
  Αίτηση ρύθμισης
  Πληροφορίες αιτήσεων Α21
  Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων
  ΟΑΕΕ
  ΟΑΕΕ Βεβαίωση εισφορών
  ΟΑΕΕ εγγραφή ασφαλισμένου / συνταξιούχου
  ΟΑΕΕ βεβαίωση αποδοχών
ΝΑΤ
  Ετήσια βεβαίωση αποδοχών
ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΕΑΥΕΚ
  Με αριθμό μητρώου
  Με IBAN
ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ - ΤΕΑΑ -ΤΕΑΠΥΚ
  Βεβαίωση
  ΤΕΑΠΑΣΑ
  Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΠΑΣΑ
  ΕΤΕΑ
  Εγγραφή χρήστη
  Ενημερωτικά σημειώματα ασφαλισμένων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Τι προσφέρει:

 

Τηρεί πλήρες αρχείο πελατών (του λογιστικού γραφείου).

Διαθέτει ενσωματωμένο αρχείο σχέσεων πελατών (δείχνει την οικογενειακή σχέση που τυχόν έχουν οι πελάτες του λογιστή μεταξύ τους).

Δημιουργεί αρχείο ακινήτων. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης πολλών ακινήτων με έναν πελάτη και αντιστοίχιση πολλών πελατών με ένα ακίνητο (περιπτώσεις συνιδιοκτησίας).

Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου (Έντυπα Ε1-Ε5).

Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου, όπου ισχύει το μικτό σύστημα (Έντυπα Κ1-Κ9).

Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αξίας ειδικών κτηρίων (Κ4-Κ9) - γκαράζ, μηχανοστάσια, αποθήκες, σχολεία, νοσοκομεία κ.ά.

Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας γης (ΑΑ-ΓΗΣ) για περιοχές εκτός σχεδίου ή οικισμού.

Προβλέπεται υποστήριξη όλων των εντύπων Κτηματολογίου.

Τι κάνει:

 

Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Ε9 και των εκάστοτε αλλαγών σε περίπτωση αγοραπωλησιών ακινήτων ή αλλαγής των οικογενειακών σχέσεων.

Κάνει επαλήθευση υπολογισμού του ΦΑΠ για τα φυσικά πρόσωπα μέσω του Ε9.

Διαθέτει αυτόματη συμπλήρωση της Δήλωσης ΦΑΠ για τα νομικά πρόσωπα, σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων.

Εκτυπώνει το Ε9 και όλα τα προαναφερθέντα έντυπα σε λευκό χαρτί σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/11.1.2008

 

PBS ΕΛΠ                                                                

Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων ( απαιτεί χρήση SQL - Server )

Ισολογισμοί

Β1.1 Ισολογισμός στο κόστος (ατομικές)

 

Β1.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ατομικές)

 

Β5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

 

Β7.1 Ισολογισμός στο κόστος (ενοποιημένες)

 

Β7.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ενοποιημένες)

 

Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων

 

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων

Β.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ατομικές)

 

Β.2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (ατομικές)

 

Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

 

Β.8.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ενοποιημένες)

 

Β.8.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος ενοποιημένες

 

Καταστάσεις Μεταβολών

Β3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ατομικές)

 

Β9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ενοποιημένες)

 

Καταστάσεις Χρηματοροών

Β4 Κατάσταση χρηματοροών (ατομικές)

 

Β10 Κατάσταση χρηματοροών (ενοποιημένες)

 

Καταστάσεις Εξέλιξης

Β12 Κατάσταση εξέλιξης οργανισμών επενδύσεων

 

Προσαρτήματα

Δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων για την ενημέρωση των Οικονομικών Καταστάσεων Ε.Λ.Π. από Calculus Έσοδα-Εξοδα, Calculus Γ.Λ., αρχεία κειμένου, αρχεία Excel.

Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων οικονομικών καταστάσεων από οποιοδήποτε πεδίο των έντυπων Ε3, ΦΕΝΠ του PBS (πχ . Φόροι του εντύπου Β6)

Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων από τα σταθερά στοιχεία των επιχειρήσεων του PBS.

Δυνατότητα παραμετροποίησης ανά έτος (μπορείτε για ένα έτος να ανακτήσετε στοιχεία από το Calculus Γ.Λ. ενώ για άλλο έτος από αρχείο Excel).

Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων πολλαπλών ετών (μπορείτε να δημιουργήσετε οικονομικές καταστάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 έτη).

Έτοιμα πρότυπα (templates), για ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων από Έσοδα – Έξοδα, Γ.Λ. κλπ.

Δυνατότητα αντιγραφής προτύπων για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης, αλλαγών και μορφοποίησης όλων των εντύπων (Ενσωματωμένη εφαρμογή συμβατή με το Excel)

Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων οικονομικών καταστάσεων ανά φορολογούμενο και παρακολούθηση ιστορικότητας τους .

Δυνατότητα Εκτύπωσης και Εξαγωγής Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις διαθέσιμες γνωστές μορφές, επεξεργάσιμες από το χρήστη.

Δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων από τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων.

Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων σε θέσεις των οικονομικών καταστάσεων.

Δυνατότητα κλειδώματος εντύπων ή ακόμα και θέσεων των οικονομικών καταστάσεων.