Ηλεκτρονική τιμολόγηση σε 4 λεπτά

www.i-spirit.gr

Χρειάζονται μόνο 4 λεπτά και 149€* κόστος για να μηχανογραφηθείτε.

Εκδώστε τα παραστατικά σας ηλεκτρονικά το 2016, με την οικονομική και εμπορική διαχείριση i-spirit. 

Οργανώστε τα οικονομικά σας και τον χρόνο σας με το καινοτόμο λογισμικό.

 

*Πλέον Φ.Π.Α 

Διαβάστε περισσότερα

Η απαλλαγή από το φορολογικό μηχανισμό στη παροχή υπηρεσίας.

Ο νόμος για την απαλλαγή από το φορολογικό μηχανισμό στη παροχή υπηρεσίας. ΠΟΛ.1002/31.12.2014-(ΦΕΚ Β' 3/05-01-2015)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα